Matematik og Statistik

Gå til indhold

Hoved menu

Statistik 2

Mogens Oddershede Larsen: Statistiske Grundbegreber
Indhold:
Bogen er bygget således op, at efter et afsnit om "deskriptiv statistik" behandles normalfordelingen og normalfordelingstest med tilhørende konfidensinterval.
Derefter behandles diskrete fordelinger som hypergeometrisk-,.binomial- og Poisson-fordeling med tihørende test.
Regnemidler:
Hvis eksemplerne ønsket regnet med anvendelse af statistikprogrammet SAS.JMP skal man trykke på linket her.
Hvis eksemplerne ønsket regnet med anvendelse af PC-program TI-Nspire skal man trykke på linket her.
Hvis eksemplerne ønsket regnet med anvendelse af regnearket Excel skal man trykke på linket  her.
Excel-filer med data til eksempler og opgaver i kapitel 2 findes ved tryk her.
Enkelte beviser og mere udtømmende forklaringer findes i et supplement som kan findes her.


Mogens Oddershede Larsen: Statistiske Grundbegreber 8.udgave

Bogen, er den sidste udgave af "Statistiske Grundbegreber", som stadig indeholder tabeller over de statistiske funktioner, og hvor der vises både hvorledes beregningerne kan foretages med tabel og med lommeregneren TI89.
Der indgår yderligere et afsnit om usikkerhedsberegning.
I appendix angives hvorledes beregningerne kan foretages med bl.a. Excel og Maple.
Link: Bogen som er på 127 sider findes som en pdf-fil ved tryk på linket her.
Enkelte beviser og mere udtømmende forklaringer findes i et supplement som kan findes her.


Mogens Oddershede Larsen: Anvendt Statistik

Indhold: Som "Statistiske Grundbegreber"  idet der er tilføjet afsnit om "tidsrækker" og "regression".
Hjælpemidler: Regnearkprogrammet Excel.
Link: Bogen der er på 130 sider findes som en pdf-fil ved tryk på linket her.
Excel-filer med data til udvalgte eksempler og opgaver findes ved tryk her.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu