Matematik og Statistik

Gå til indhold

Hoved menu

Matematik 1

Matematik på gymnasialt niveau


Mogens Oddershede Larsen: Kernestof i Matematik op til A-niveau


Denne bog er beregnet for studerende som har behov for at lære eller repetere deres matematiske viden til A-niveau.

Bogen gennemgår kernepensum sådan som det er beskrevet efter sidste bekendtgørelse af 2010.
Kernepensum er det pensum som er fælles for alle, og som kræves for at man kan regne eksamensopgaverne.

Som lommeregner er anvendt TI-Nspire, der jo findes såvel som lommeregner som på PC.
I mange eksempler er udførligt vist, hvorledes denne skal benyttes.
Imidlertid skal man jo også kunne regne visse enkel typer opgaver uden hjælpemidler
Efter hvert kapitel er en række opgaver, hvoraf det for nogles vedkommende er anført, at de forventes regnet "uden hjælpemidler".
Bogen der er på 202 sider findes som pdf-fil og kan hentes ved tryk på linket her


Mogens Oddershede Larsen: Matematik fra C- til A-niveau


Denne bog er beregnet for studerende som har behov for at repetere eller opgradere deres matematiske viden fra C - eller B - niveau til A - niveau.
Er det nogle år siden man havde taget sin eksamen, kan man have svært ved at huske selv fundementale begreber fra C-niveau. Bogen repeterer derfor også pensum fra C-niveau.
Bogens indhold svarer til kernestof på A -niveau sådan som det er beskrevet efter bekendtgørelsen af 2005
Som lommeregner er anvendt TI89, og der er i mange eksempler udførligt vist, hvorledes denne skal benyttes..
Efter hvert kapitel er en række opgaver, hvoraf det for nogles vedkommende er anført, at de forventes regnet "uden hjælpemidler".
Bogen der er på 225 sider findes som pdf-fil og kan hentes ved tryk på linket her


Mogens Oddershede Larsen:Matematik på Søværnets Officerskole (operativ linie)

Bogen, der forudsætter en matematisk viden svarende til matematik på C-niveau, indeholder emnerne "Rumgeometri", Sfærisk geometri ( geometri på en kugle), differentialregning og Integralregning..
Som lommeregner er anvendt TI89, og der er i mange eksempler udførligt vist, hvorledes denne skal benyttes.
Efter hvert kapitel er en række opgaver.
Bogen som er på 135 sider findes som pdf-fil og kan hentes ved tryk på linket her

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu