Matematik og Statistik

Gå til indhold

Hoved menu

Matematik 2

De følgende bøger kræver en viden svarende til A - niveau i matematik


Bjarne Hellesen og Mogens Oddershede Larsen: Matematik for Ingeniører
Lærebogsystemet i 3 bind blev ( med løbende ændringer) anvendt på dipomingeniøruddannelsen på DTU fra 1980 til 2000.
De kan ikke mere købes i boghandelen, men kan hentes som pdf-filer herunder.
Hent bind-1 bind-2 bind-3


Mogens Oddershede Larsen: Matricer  og lineære ligninger.
Indhold:
1) Regneregler for matricer
2) Lineære ligningsystemer, herunder løsning af overbestemt ligningssystem
Regnemiddel: Maple. Bogen kan fås som en pdf-fil ved tryk her
Regnemiddel: TI-Nspire. Bogen kan fås som en pdf-fil ved tryk her
Bøgerne er på ca 35 sider.


Mogens Oddershede Larsen: Funktioner af flere variable

Indhold: Grafisk fremstilling, partielle afledede, art af lokale ekstrema bestemt ved Hess matrix,
Usikkerhedsberegning med anvendelse af differentialer.
Regnemidel: Maple-2016. Bogen kan fås som pdf-fil ved tryk her.
Regnemidel: TI-Nspire. Bogen kan fås som pdf-fil ved tryk her.
Bøgerne er på ca 31 sider.


Mogens Oddershede Larsen: Funktion af to og tre variable

Indhold: Grafisk fremstilling, partielle afledede,lokale og globale ekstrema, differentialer;
Regnemidler: TI89 og Matcad.
Bogen, der er på 25 sider kan fås som pdf-fil ved tryk her.


Mogens Oddershede Larsen: Funktion af to eller flere variable

Indhold:
1)
Grundlæggende begreber herunder grafisk fremstilling, differentialer og Taylorpolynomium
2) Optimering herunder simplexmetoden
Regnemidler: TI89 og Maple.
Bogen er på 61 sider og kan fås som en pdf-fil ved tryk her.


Mogens Oddershede Larsen: Komplekse tal

Indhold:
1)
Rektangulær og polær form, eksponentialfunktion
2) Binom ligning,andengradsligning,
3) Opløsning af polynomier i faktorer, dekomponering af polynomiumsbrøk
Regnemidler: TI89 og Maple.
Bogen er på 18 sider og kan fås som en pdf-fil ved tryk her.


Mogens Oddershede Larsen: Lineær planlægning (programmering)

Indhold: Et LP-problem i 2-variable løses geometrisk. Derefter benyttes regnearkprogrammet Excel til løsning af samme problem, og der sker en tolkning af udskrifterne (såsom følsomhedsanalyse).
Til sidst løses mere omfattende problemer såsom lagerstyring.
Bogen er på 19 sider og kan finde som pdf-fil ved tryk på linket her.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu